Liebherr

Liebherr הוא מותג יוקרה גרמני, המוביל בתחום הקירור וההקפאה, המייצר ומשווק מקררים, מקפיאים ומקררי יין. מוצרי החברה מצטיינים באיכות גבוהה, אמינות לשנים ארוכות ועיצוב מתקדם במיוחד וקובעים את הסטנדרט בתחום מערכות הקירור באירופה.

החברה הופכת טכנולוגיות מקוריות ועיצוב יוקרתי למגוון רחב של מוצרים שהם תו האיכות הגבוה ביותר בתחום הקירור.

מקרר ומקפיא מבית LIEBHERR דגם CNsdd 776i/775i
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ECBN 6256
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם IRBe 5120
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ICNd 5173
מקרר ומקפיא LIEBHERR דגם CBNes 6256 (2085)
מקרר ומקפיא LIEBHERR דגם CBNstd 578i
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9671
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם IRBd 5150
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ICNe 5133
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ECBN5066
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ECBN6156
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם UIKo 1550
מקרר LIEBHERR דגם MRFvd 4011
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם UIKo 1510
מקרר יין LIEBHERR דגם EWT 9275
מקרר יין LIEBHERR דגם EWT 9175
מקרר יין אינטגרלי LIEBHERR דגם EWTdf 3553
מקרר יין LIEBHERR דגם EWTdf 1683
מקרר יין LIEBHERR דגם EWTdf 1653
מקרר יין LIEBHERR דגם WKEgb 582
מקרר יין LIEBHERR דגם WPbl 5001
מקרר יין LIEBHERR דגם WPbl 4601
מקרר יין LIEBHERR דגם WPbl 4201
מקפיא Monolith LIEBHERR דגם EGN 9671
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9171
מקפיא LIEBHERR דגם SUIGN 1554
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9671
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9471
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9271
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9171
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9671
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9471
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9271
מקרר יין LIEBHERR דגם WTES5872
מקרר יין LIEBHERR דגם WKEES553
מקרר יין LIEBHERR דגם EWTDF1653
מקרר יין LIEBHERR דגם UWTES1672
מקפיא Monolith LIEBHERR דגם EGN 9671
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9171
מקפיא LIEBHERR דגם SUIGN 1554
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9671
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9471
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9271
מקפיא LIEBHERR דגם EGN 9171
מקרר יין LIEBHERR דגם EWT 9275
מקרר יין LIEBHERR דגם EWT 9175
מקרר יין אינטגרלי LIEBHERR דגם EWTdf 3553
מקרר יין LIEBHERR דגם EWTdf 1683
מקרר יין LIEBHERR דגם EWTdf 1653
מקרר יין LIEBHERR דגם WKEgb 582
מקרר יין LIEBHERR דגם WPbl 5001
מקרר יין LIEBHERR דגם WPbl 4601
מקרר יין LIEBHERR דגם WPbl 4201
מקרר יין LIEBHERR דגם WTES5872
מקרר יין LIEBHERR דגם WKEES553
מקרר יין LIEBHERR דגם EWTDF1653
מקרר יין LIEBHERR דגם UWTES1672
מקרר ומקפיא מבית LIEBHERR דגם CNsdd 776i/775i
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ECBN 6256
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם IRBe 5120
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ICNd 5173
מקרר ומקפיא LIEBHERR דגם CBNes 6256 (2085)
מקרר ומקפיא LIEBHERR דגם CBNstd 578i
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9671
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם IRBd 5150
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ICNe 5133
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ECBN5066
מקרר ומקפיא אינטגרלי LIEBHERR דגם ECBN6156
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם UIKo 1550
מקרר LIEBHERR דגם MRFvd 4011
מקרר אינטגרלי LIEBHERR דגם UIKo 1510
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9671
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9471
מקרר LIEBHERR דגם EKB 9271
המותגים שלנו